Språkbruk

Språkbruk är en specialtidskrift för finlandssvensk språkvård. Språkbruk ger råd och rekommendationer i språkliga frågor, presenterar undersökningar som gäller svenskan och informerar om nyutkomna ordböcker och annan litteratur inom språkvårdens område. Språkbruk är den enda finlandssvenska tidskriften som bara handlar om språk.

Språkbruk har ny layout och webbplats!

Tidskriften Språkbruk har förnyat sin layout och sin webbplats. Från och med 2018 har tidskriften Språkbruk ny förläggare (kommunikationsbyrån Nordinfo) och ny layout. Även webbplatsen Sprakbruk.fi har förnyats helt. Innehållet är av samma höga klass som förr: populärvetenskapliga forskningsartiklar, intervjuer med personer som jobbar med språk och recensioner av språklitteratur. Också de omtyckta språkfrågorna ingår.

Pia Westerberg är chefredaktör för Språkbruk. Bianca Holmberg är redaktionssekreterare. Pia Pettersson står för den förnyade layouten och ombrytningen. Språkbruk ges ut av Institutet för de inhemska språken.

Allmänt

UtgivareInstitutet för de inhemska språken
ChefredaktörPia Westerberg
Antal nr/år4
Upplaga3 000
Prenumerationspris38,50 euro (tillsvidareprenumeration), 41,80 euro (årsprenumeration)

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressHagnäskajen 6
00530 Helsingfors
Finland
Epostsprakbruk@sprakinstitutet.fi
Telefon0295 333 300
Prenumerationerhttps://www.sprakinstitutet.fi/sv/publikationer/tidskriften_sprakbruk/prenumerera

AnnonserKontakta redaktionen.
Webbplatswww.sprakbruk.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige